Otázka:

Ako sa nazývajú obyvatelia krajín Frýgie, Lýdie a Lýkie?

Heslá:

Frýgia - Frýg - Frýgovia, Lýdia - Lýd - Lýdi, Lýkia - Lýk - Lýkovia

Odpoveď:

Podľa slovníkov cudzích slov a Encyklopédie archeológie sa obyvatelia starovekých krajín Frýgie, Lýdie a Lýkie nazývajú Frýgovia (v zákl. tvare Frýg), Lýdi (v zákl. tvare Lýd) a Lýkovia (v zákl. tvare Lýk)


Otázka z 06. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Frýgia - Frýg - Frýgovia