Otázka:

Dobrý deň, ako je správne vyslovovať slovo nechty? Tvrdo, nechty, alebo mäkko, ňechty?

Heslá:

nechty, výslovnosť spoluhlásky n

Odpoveď:

Výslovnosť spoluhlásky n v slove nechty je mäkká (porov. Ábel Kráľ: Pravidlá slovenskej výslovnosti). Platí o nej pravidlo o  mäkkej výslovnosti spoluhlások d, t, n, l v domácich slovách, napr. František, cmiter, neter.


Otázka z 09. 08. 2003 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nechty