Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Vaľo v množnom čísle?

Heslá:

priezvisko Vaľo

Odpoveď:

Spôsob skloňovania priezviska Vaľo v množnom čísle sa odvíja od skutočnosti, či ide o príbuzných, alebo o menovcov. V prípade príbuzných je skloňovanie takéto: (bratia) Vaľovci – (od bratov) Vaľovcov – (pošlem bratom) Vaľovcom – (vidím bratov) Vaľovcov – (o bratoch) Vaľovcoch – (s bratmi) Vaľovcami.

V prípade menovcov je skloňovanie takéto: (dvaja) Vaľovia – (od dvoch) Vaľov – (pošlem dvom) Vaľom – (vidím dvoch) Vaľov – (o dvoch) Vaľoch – (s dvomi) Vaľami.

 


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priezvisko Vaľo