Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje slovo príslušenstvo?

Heslá:

príslušenstvo

Odpoveď:

Uvedené slovo sa rozdeľuje takto: prí-slu-šen-stvo.


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príslušenstvo