Otázka:

Slovo puzdro má v množnom čísle tvar puzdrá ale púzdra?

Heslá:

puzdro, puzdrá

Odpoveď:

Slovo puzdro má v základnom tvare krátku samohlásku u, ktorá sa pri skloňovaní nepredlžuje. V nominatíve množného čísla má preto tvar puzdrá (ako mesto – mestá, brucho – bruchá, čelo – čelá).

 


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu puzdro