Otázka:

Ako prekladať, resp. skloňovať názov ruského klubu Víťaz Podoľsk? Ruské slovo viťaz neznamená víťaz, ale bohatier.

Heslá:

Viťaz Podoľsk, víťaz, bohatier, junák

Odpoveď:

 Máte pravdu, ruské podstatné meno витязь nemá v slovenčine ekvivalent víťaz, ale prekladá sa ako bohatier, junák. Názov ruského hokejového klubu Витязь Подольск možno preložiť do slovenčiny ako Bohatier Podoľsk alebo Junák Podoľsk alebo sa môže používať prepis názvu z azbuky do latinky podľa tabuľky uvedenej v Pravidlách slovenského pravopisu (2000, kapitola VII. Prepis z iných grafických sústav), ktoré nájdete v elektronickej verzii na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf. Slovo витязь sa prepisuje do latinky ako viťaz s krátkym a názov klubu zapísaný latinkou má podobu Viťaz Podoľsk. Vzhľadom na dnešné používanie názvu tohto klubu v jazykovej praxi (nenašli sme doklady o používaní preloženého názvu Bohatier či Junák Podoľsk) predpokladáme, že sa v slovenčine ujme názov Viťaz Podoľsk aj napriek tomu, že vyvoláva nesprávne významové asociácie a zvádza k písaniu slova Viťaz s dlhým í.

Keďže názvy klubov podľa osobných mien, ako napr. Slovan a Baník, sa v slovenčine zvyčajne skloňujú ako neživotné podstatné mená - t. j. k Slovanu, v Slovane, k Baníku Ostrava, v Baníku Ostrava, aj slovo Viťaz v názve klubu Viťaz Podoľsk Vám odporúčame skloňovať ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub: k Viťazu Podoľsk, vo Viťaze Podoľsk.


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Viťaz Podoľsk