Otázka:

Kolegyňa ma presviedča, že z českého slova "průser" vznikne spisovné slovenské slovo "prieser".

Heslá:

prieser

Odpoveď:

Prevzatím a „poslovenčením“ českého vulgarizmu průser na prúser alebo prieser sa slovná zásoba slovenského jazyka neobohatila o spisovný výraz. Slová prúser prieser sa v slovenčine hodnotia ako subštandardné vulgarizmy. Subštandardné preto, lebo sú v slovenčine cudzorodým prvkom prevzatým z češtiny, a vulgarizmy preto, lebo sa v nich (rovnako ako v češtine) zachovala jasná súvislosť so slovesom srať. Spisovné ekvivalenty slov prúser prieser v slovenčine sú výrazy ako pohroma, katastrofa, hovorovo malér, smola, pech.


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prieser