Otázka:

Je slovo tryska spisovné? Aké ekvivalenty má v slovenčine prídavné meno tryskový?

Heslá:

tryska, prúdový motor, reaktívny motor, dýzový, hubicový, dýza

Odpoveď:

 Slovo tryska je české a v slovenčine sa hodnotí ako slangové, čiže nespisovné slovo. Jeho spisovným ekvivalentom je slovo dýza (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na www.slovnik.juls.savba.sk). Prídavné meno tryskový má však v slovenčine viacero ekvivalentov: dýzový, hubicový, prúdový reaktívny (porov. Česko-slovenský slovník). V spojení so slovom motor sa používajú prídavné mená prúdový reaktívny, slovné spojenia prúdový motor reaktívny motor sa uvádzajú aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri heslách prúd reaktívny).

 

 


Otázka z 06. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tryska