Otázka:

Aký je správny význam spojenia "krokodílie slzy"?

Heslá:

krokodílie slzy

Odpoveď:

Spojenie krokodílie slzy má pôvod v starých legendách, v ktorých sa vysvetľovala príčina, prečo má krokodíl občas v očiach slzy. Podľa starých legiend krokodíl predstiera plač, aby prilákal obeť, podľa iných zase „oplakáva“ obeť, ktorú požiera. V staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968)  sa pri frazeologizme krokodílie slzy uvádza iba význam „vynútené, falošné, neúprimné“ a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa frazeologizmus roniť krokodílie slzy vykladá ako „predstierať úprimný plač, žiaľ“. Ukazuje sa však, že pôvodné súvislosti a význam spojenia krokodílie slzy sú už mnohým používateľom slovenského jazyka neznáme, čo ovplyvnilo jeho interpretáciu a používanie. V súčasnosti sa spojenie krokodílie slzy používa aj vo význame „veľké slzy“. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) sa pri spojení roniť krokodílie slzy už uvádzajú oba významy, t. j. a) „predstierať plač, falošne nariekať“ a b) „roniť veľké slzy“.


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krokodílie slzy