Otázka:

Na stránke internetového obchodu som našla výraz "pokovený gombík". Nemá to byť "pokovovaný gombík" ?

Heslá:

pokovovaný, metalizovaný, pokovený

Odpoveď:

Máte pravdu, význam „pokryť vrstvou kovu“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom pokovovať a význam „pokrytý vrstvou kovu“ sa vyjadruje trpným príčastím pokovovaný, napr. pokovovaný gombík. Ten istý význam možno vyjadriť aj výrazom metalizovaný. V slovenčine nemáme sloveso pokoviť ani príčastie pokovený. Spojenie pokovený gombík na stránke s ponukou galantérie vzniklo zrejme nesprávnym prekladom českého spojenia pokovený knoflík.


Otázka z 26. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pokovovaný