Otázka:

Aký je genitív slova toner? Je správny tvar toneru, napr. typ toneru?

Heslá:

toner, tonera

Odpoveď:

 

 

Slovo toner má v genitíve jednotného čísla tvar tonera (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo toner).


Otázka z 25. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu toner