Otázka:

Píše sa historický názov Hodvábna cesta s malým alebo veľkým začiatočným H? Napríklad: "Svojho času bolo mesto najrušnejším strediskom na Hodvábnej ceste."

Heslá:

Hodvábna cesta

Odpoveď:

Názov Hodvábna cesta sa píše s veľkým začiatočným písmenom (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 2. zv., 2011).


Otázka z 24. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hodvábna cesta