Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena: vikinský alebo vikingský?

Heslá:

vikinský, habsburský, pekinský, mekonský, viking

Odpoveď:

Vzťahové prídavné meno odvodené od podstatného mena Viking má podobu vikinský podobne ako Habsburg – habsburský, Peking – pekinský, Mekong – mekonský.


Otázka z 24. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vikinský