Otázka:

Používa sa v slovenčine slovo "lektvar" na pomenovanie nápojov, ktoré varia bosorky?

Heslá:

lektvar, elixír, gebuzina

Odpoveď:

V Česko-slovenskom slovníku (Veda, 1979) sa pri českom slove lektvar uvádzajú slovenské ekvivalenty: 1. kedysi liek so sirupom, medom a pod.; 2. expresívne, obyčajne pejoratívne zelinky, mastičky, bylinky. K slovenským ekvivalentom slova lektvar môžeme ešte pridať výrazy ako (liečivý)  nápoj, prípravok, resp. elixír (t. j. zázračný liečivý prípravok) alebo sirup (t. j. vo farmácii liečivý prípravok sladkej chuti) a hovorovo aj medicína i medecína. České slovo lektvar ako expresívny výraz s pejoratívnym zafarbením možno do slovenčiny prekladať aj výrazmi ako gebuzina, žbrnda, brečka, babranica, babranina.

V súvislosti s čarodejnicami Vám odporúčame používať výrazy nápoj, napr. čarovný nápoj, nápoj lásky, alebo elixír, napr. zázračný elixír, elixír večnej mladosti, elixír lásky, elixír života, v zápornom význame možno použiť pejoratívny hovorový výraz gebuzina.


Otázka z 23. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lektvar