Otázka:

Ako sa píše radová číslovka v množnom čísle, napr. skončili na druhom mieste: sú druhí/druhý, skončili na piatom mieste: sú piati/piaty, skončili na stom mieste: sú stí/stý?

Heslá:

piati, piaty, stí, stý

Odpoveď:

Radové číslovky sa skloňujú na základe zakončenia ako prídavné mená podľa vzoru pekný alebo cudzí. To znamená, že číslovky druhý, piaty, stý sa skloňujú podľa vzoru pekný: ak sa vzťahujú na jednu osobu, v nominatíve majú tvar jednotného čísla: Maroš skončil (je) druhý (piaty, stý), ak sa vzťahujú na viaceré osoby, v nominatíve majú tvar množného čísla: hokejisti skončili (sú) druhí (piati). Číslovky piaty, stý majú v nominatíve množného čísla mäkké i, hoci sa vyslovujú tvrdo. Je to preto, lebo v číslovkách piati, stí pred koncovým i stojí tvrdá hláska t, tak ako je to napr. v prídavnom mene žltí či v iných prídavných menách, číslovkách, zámenách alebo príčastiach, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný.


Otázka z 23. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piati