Otázka:

Akú podobu má prídavné meno utvorené z názvu obce Trenčianska Turná?

Heslá:

Trenčianska Turná, trenčianskoturniansky, turniansky, turniansky kroj, turnianske piesne

Odpoveď:

 

Prídavné meno utvorené z názvu obce Trenčianska Turná má podobu trenčianskoturniansky, resp. skrátene turniansky, napr. turniansky kroj, turnianske piesne. Rovnakú príponu majú aj prídavné mená utvorené z názvov obcí s podobným zakončením, napr. Farná – farniansky, Veličná – veličniansky, Častá – častiansky, Bystrá – bystriansky, Stará Turá – staroturiansky.

Názvy slovenských obcí sa spolu s príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na stránke www.slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 06. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Trenčianska Turná