Otázka:

Je správna formulácia "V prípade straty alebo znehodnotenia priloženého poukazu, prosíme, realizujte platbu prevodom z Vášho účtu"?

Heslá:

prosím

Odpoveď:

 

            Častica prosím, ktorá sa používa ako zdvorilostný prostriedok, je nesklonná. Vo vete, ktorú ste uviedli, má byť častica prosím použitá takto: V prípade straty alebo znehodnotenia priloženého poukazu realizujte, prosím, platbu prevodom zo svojho účtu. Iné je, keď použijete tvar slovesa prosiť, napr. Prosíme, aby ste v prípade straty alebo znehodnotenia priloženého poukazu realizovali platbu prevodom zo svojho účtu.


Otázka z 20. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu prosím