Otázka:

Ako sa správne skloňujú mená Monica, Veronica a názov spoločnosti Telefónica?

Heslá:

Monica, Veronica, Telefónica, vzor žena

Odpoveď:

Tvarotvorný základ cudzích mien Monica (výslovnosť [monika]), Veronica (výslovnosť [veronika]) aj názvu spoločnosti Telefónica (výslovnosť [telefonika]) sa síce končí na písmeno c, ale podľa výslovnosti sa tieto podstatné mená zaraďujú do vzoru žena. V genitíve jednotného čísla majú tvar (od) Monicy, (od) Veronicy, (z) Telefónicy (výslovnosť [-ky]). Ďalšie tvary mena Monica v jednotnom čísle sú: datív (k) Monice, akuzatív Monicu, lokál (o) Monice, inštrumentál (s) Monicou. Takto sa skloňujú aj vlastné podstatné mená VeronicaTelefónica.


Otázka z 20. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Monica