Otázka:

Rieka, ktoré sa v Žiline vlieva do Váhu, sa volá Rajčianka alebo Rajčanka?

Heslá:

Rajčanka, Rajčianka

Odpoveď:

Oficiálny geografický názov rieky, ktorá pramení v Strážovských vrchoch a v Žiline sa vlieva do Váhu, je Rajčanka.


Otázka z 20. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rajčanka