Otázka:

Je výraz ujímaný spisovný? Ako v slovenčine vyjadrím spojenie ujímané zboží alebo označenie päta/špica ujímaná so zosilnením?

Heslá:

ujímanie - uberanie

Odpoveď:

 

Prídavné meno ujímaný je české a má význam „taký, ktorý sa postupne zmenšuje, postupne zužuje“. V textilnej terminológii sa české slovné spojenie ujímané zboží s významom „vzniknuté uberaním očiek pri pletení“ prekladá do slovenčiny ako uberaný tovar. Označenia päta/špica ujímaná so zosilnením možno nahradiť spisovnými ekvivalentmi uberaná zosilnená päta/špica a slovesné podstatné meno ujímanie v spojení ujímanie očiek má v slovenčine ekvivalent uberanie – uberanie očiek.

 

 

 


Otázka z 11. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ujímanie - uberanie