Otázka:

Slangové slovo označujúce "zvláštneho" človeka sa píše týpek alebo típek?

Heslá:

týpek

Odpoveď:

Slangové slovo týpek  je prevzaté z češtiny (uvádza sa aj v Slovníku nespisovné češtiny), v slovenských textoch sa však vyskytuje aj s mäkkým i. Vzhľadom na pôvodnú českú podobu, pravdepodobne súvisiacu s podstatným menom typ, odporúčame písať slovo týpek s ypsilonom.


Otázka z 19. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu týpek