Otázka:

Je správne slovné spojenie časovo-tematický plán, alebo časovo- tématický plán?

Heslá:

časovo-tematický

Odpoveď:

Správny zápis uvedeného výrazu je časovo-tematický plán (pri podobných nejasnostiach odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, do vyhľadávača treba zadať slovo v základnom tvare, v tomto prípade slovo téma alebo tematický).


Otázka z 19. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu časovo-tematický