Otázka:

Aká je etymológia slova sylaby a podľa akého vzoru sa skloňuje?

Heslá:

sylaby, sylabus

Odpoveď:

Slovo sylaby vo význame „stručný výťah, prehľad, napr. prednášky“ je množné číslo od mužského podstatného mena sylabus, ktoré pochádza zo strednelatinského slova syllabus „prehľad, zoznam“. Podstatné meno sylabus sa skloňuje podľa vzoru dub, pričom koncové -us vypadáva: (podľa) sylabu, sylabu, sylabus, (o) sylabe, (so) sylabom; množ. číslo sylaby – (podľa) sylabov, sylabom, sylaby, (o) sylaboch, (so) sylabmi.


Otázka z 18. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sylaby