Otázka:

Aké synonymum je vhodné pre výraz trvalá udržateľnosť?

Heslá:

trvalá udržateľnosť, sustainability, zadržať, zachovať, uchovať

Odpoveď:

 

Pri hľadaní synonyma k slovnému spojeniu trvalá udržateľnosť (z angl. sustainability) možno vychádzať zo synoným slovesa udržať vo význame „zachovať v pôvodnom, nezmenenom stave“, napr. zadržať, zachovať, uchovať. Keďže však v prípade spojenia trvalá udržateľnosť ide o ustálené a frekventované spojenie (v mnohých oblastiach) s terminologickou platnosťou, neodporúčame nahrádzať ho novým synonymom.


Otázka z 15. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trvalá udržateľnosť