Otázka:

Je vyjadrenie "z toho dôvodu, aby" spisovné?

Heslá:

z toho dôvodu, za účelom, s cieľom

Odpoveď:

 

Vyjadrenie z toho dôvodu, aby nie je nesprávne. Predložkové spojenie za účelom sa v slovenčine hodnotí ako nespisovné (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo účel) a namiesto neho sa odporúča spojenie s cieľom. Niekedy postačí aj predložková väzba s predložkou na v akuzatíve, napr. za účelom skvalitnenia výroby – na skvalitnenie výroby.

 


Otázka z 19. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z toho dôvodu