Otázka:

Je vyjadrenie "z toho dôvodu, aby" spisovné?

Heslá:

z toho dôvodu

Odpoveď:

Slovné spojenie z toho dôvodu, aby je štylisticky prípustné, možno ho použiť vo vete.

 

 


Otázka z 19. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z toho dôvodu