Otázka:

Aký je Váš názor na slovo odpovedač, resp. neodpovedač na liečbu - z anglického responder/nonresponder, t. j. ten, kto reaguje/nereaguje na liečbu?

Heslá:

odpovedač, responder, reagujúci, nereagujúci

Odpoveď:

 

Anglické sloveso respond sa prekladá do slovenčiny podľa významu ako odpovedať alebo ako reagovať. Slovesom odpovedať sa v slovenčine vyjadruje význam „rečovo reagovať (na otázku)“. Na liečbu pacient neodpovedá, ale reaguje. Anglické výrazy responder, nonresponder Vám v súvislosti s reakciou pacientov na liečbu odporúčame prekladať príčastím reagujúci nereagujúci (pacient).


Otázka z 18. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odpovedač