Otázka:

Ako sa časuje sloveso vyjsť?

Heslá:

vyjsť

Odpoveď:

Sloveso vyjsť sa časuje takto: ja vyjdem – ty vyjdeš – on/ona/ono vyjde, my vyjdeme – vy vyjdete – oni vyjdú (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý má kodifikačnú platnosť a je sprístupnený aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo vyjsť).


Otázka z 17. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyjsť