Otázka:

Je slovné spojenie urč polohu správne?

Heslá:

urč, urči

Odpoveď:

Formulácia je správna. Sloveso určiť má v rozkazovacom spôsobe v 2. osobe jednotného čísla dvojtvar: urč! a urči! (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý má kodifikačnú platnosť a je sprístupnený aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo určiť).


Otázka z 17. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urč