Otázka:

Používa sa v slovenčine výraz duševné povolanie? Je nejaký rozdiel medzi slobodným povolaním a duševným povolaním?

Heslá:

duševná práca, slobodné povolanie

Odpoveď:

 

V slovenčine sa nepoužíva výraz duševné povolanie, iba duševná práca ako protiklad fyzickej, resp. manuálnej práce. Definíciu pojmu slobodné povolanie nájdete v rozličných odborných textoch na internete, zjednodušene možno povedať, že osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť ako slobodné povolanie, robí tak vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (nie je v pracovnom pomere a vystupuje ako fyzická osoba). Hoci osoby v slobodnom povolaní vykonávajú prevažne duševnú prácu, podstatou slobodného povolania nie je charakter práce (fyzická – duševná), ale právne postavenie.


Otázka z 14. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu duševná práca