Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami prechod a priechod?

Heslá:

prechod, priechod

Odpoveď:

Základný rozdiel medzi slovami prechod priechod je v tom, že slovo prechod označuje činnosť a slovo priechod pomenúva miesto. Spojenie prechod cez ulicu znamená „prechádzanie cez ulicu“ a priechod pre chodcov „miesto, kadiaľ chodci prechádzajú“.

 

            Slovo prechod teda označuje pohyb z miesta na miesto, napr. uskutočnili rýchly prechod, pri prechode cez cestu musíme byť opatrní, prechod cez hory bol náročný. Podobne i ďalšie podstatné mená s predponou pre-, ktoré boli utvorené zo slovies,zvyčajne vyjadrujú dej, činnosť, napr. preskok (skok cez niečo), prelet (let cez niečo, preletenie niečoho), prevoz (prevezenie, prevážanie), prestup (prestúpenie).

 

            Slovo priechod zasa pomenúva miesto, kadiaľ prechádzame, napr. priechod pre chodcov, hraničný priechod. Aj iné slová označujúce miesta vznikli takýmto slovotvorným postupom (predĺžením predpony), napríklad prieplav (široká umelá vodná cesta), prievoz (miesto na prevoz z jedného brehu rieky na druhý), priestrel (otvor spôsobený prestrelením).

 

 

 


Otázka z 14. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prechod