Otázka:

Ako sa správne píšu nasledujúce ulice: Ulica armády generála Svobodu, barakova ulica, ulica duklianskych hrdinov, jarná ulica a jarkova ulica?

Heslá:

ulice

Odpoveď:

Názvy ulíc, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, by mali mať túto podobu:

Ulica arm. gen. L. Svobodu,

Baraková ulica (zo slova barak „drevená stavba na dočasné spoločné ubytovanie“) alebo Barákova ulica (ak je pomenovaná podľa p. Baráka),

Ulica duklianskych hrdinov,

Jarná ulica,

Jarková ulica (zo slova jarok „priekopa pri ceste“) alebo Járkova ulica (ak je pomenovaná podľa pána Járka).


Otázka z 12. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ulice