Otázka:

Ktorá formulácia je správna: "Začiatok školského roka: 1. september 2013" alebo "Začiatok školského roka: 1. septembra 2013"?

Heslá:

dátum-pád, dátum

Odpoveď:

Správne sú obe formulácie: Začiatok školského roka: 1. september 2013 i Začiatok školského roka: 1. septembra 2013.


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dátum-pád