Otázka:

Ktorá predložka je správna: na/v Červenom kláštore sprevádza ľudí mních? Červený kláštor je v tomto kontexte názov kláštora v rovnomennej obci.

Heslá:

v Červenom kláštore

Odpoveď:

Obe predložky – v (vo) aj na – sa používajú vo význame miesta. Pokiaľ ide o ich uplatnenie v lokáli, tu sa rozlišuje poloha vnútri nejakého objektu a poloha na povrchu objektu. Predložka v vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeobecne priestorový význam, napr. sedieť v aute, pohyb vo voľnej prírode. Predložka na vyjadruje predovšetkým miesto, umiestnenie na povrchu alebo prostredie, napr. sedieť na stoličke, pracovať na streche, žiť na dedine (porov. výklad oboch predložiek v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na našej webovej stránke http://slovniky.korpus.sk). Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s Červeným kláštorom je vhodná predložka v: V Červenom kláštore sprevádza ľudí mních.


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v Červenom kláštore