Otázka:

Ktorý tvar je správny: dynastia Romanovcov alebo dynastia Romanovovcov?

Heslá:

Romanovovci, Romanovci, Alexandrovovci, Alexandrovci

Odpoveď:

 

Súhrnné pomenovanie rodiny sa v slovenčine tvorí príponou -ovci. To znamená, že od priezviska Romanov je pomenovanie rodiny Romanovovci – dynastia Romanovovcov. Podoba Romanovci je od priezviska Roman. Aj známy ruský súbor sa po slovensky volá Alexandrovovci (od priezviska Alexandrov), nie Alexandrovci, ako sa chybne používa.

 


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Romanovovci