Otázka:

V akom rode máme v slovenských textoch používať a ako skloňovať cudzie slová? Konkrétne ide o spojenie IT Governance v zmysle "správa IT".

Heslá:

governance, skloňovanie cudzích podstatných mien

Odpoveď:

 

V slovenčine sa skloňujú aj cudzie podstatné mená vrátane tých, ktoré sa používajú v (ešte) pôvodnej podobe (t. j. nie sú adaptované – prispôsobené slovenskému pravopisu). Cudzie podstatné mená sa zaraďujú do slovenských skloňovacích vzorov podľa zakončenia a výslovnosti, napr. server – mužský rod, vzor dub; Orange (výslovnosť [orindž]) – mužský rod, vzor stroj; pizza (výslovnosť [pica]) – ženský rod, vzor ulica; alela – ženský rod, vzor žena; tabasko (píše sa aj tabasco)stredný rod, vzor mesto. Anglické podstatné meno governance (výslovnosť [gavernans]) sa zakončením a výslovnosťou zaraďuje do mužského rodu, do vzoru dub. Koncové písmeno -e, ktorým sa v spojení s písmenom c  (ce) zapisuje hláska s, sa pri skloňovaní ponecháva, t. j. z governanceu [gavernansu], ku governanceu [gavernansu], (používať) governance [gavernans], o governance [gavernanse], s governanceom [gavernansom]. Takto možno slovo governance skloňovať aj v spojení IT governance. Ak ide iba o pomenovanie činnosti alebo systému (v zmysle „správa IT“), nie je dôvod písať v slovenských textoch slovo governance s veľkým G. Písať slovo governance s veľkým začiatočným písmenom je náležité iba v anglických vlastných menách, ako napr. IT Governance Institute.


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu governance