Otázka:

Ktorý výraz sa používa v právnickej terminológii: styk otca s maloletým dieťaťom alebo stretávanie otca s maloletým dieťaťom?

Heslá:

styk, stretávanie

Odpoveď:

 

V právnickej terminológii sa používa vo význame „stretávanie sa“ výraz styk, napr.  styk rodičov (otca, matky, príbuzných) s maloletým dieťaťom, styk maloletého dieťaťa s rodičmi (s otcom, s blízkymi osobami ap.), návrh na úpravu styku rodiča s maloletým dieťaťom. Môžete sa o tom presvedčiť napríklad v Zákone o rodine, ktorý nájdete aj na internete.


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu styk