Otázka:

Píše sa medzi hodinami a minútami dvojbodka alebo bodka?

Heslá:

čas, časové údaje, hod.

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností vo vetnej súvislosti sa používa zjednodušené vyjadrovanie času a medzi hodinami a minútami sa píše bodka, napr. v pondelok ordinuje lekár od 8.00 hod. do 12.00 hod. (alebo aj od 8.00 h do 12.00 h) či porada bude o 9.30 hod. Ak sa časový údaj vyjadruje jediným číselným dátovým prvkom (napríklad v rozličných formulároch a tabuľkách), jeho zložky sa píšu dvojmiestnymi číslami oddelenými dvojbodkou (bez medzery), napr. 18:30 h; 06:30 h a pod.


Otázka z 13. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čas