Otázka:

Dobrý deň, je výraz vecheť spisovný? Aký má význam?

Heslá:

vecheť

Odpoveď:

Slovo vecheť je spisovné neutrálne slovo a má dva významy: 1. zväzok slamy ap. obyčajne na podpaľovanie alebo čistenie a 2. handra na umývanie riadu. Uvádza sa aj v posledných vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Pre úplnosť dodávame, že podľa VI. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka je najstarší doklad na použitie slova vecheť z roku 1666.


Otázka z 14. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vecheť