Otázka:

S akou predložkou vo význame pomer, postoj sa viaže slovo prístup?

Heslá:

prístup

Odpoveď:

Slovo prístup vo význame „pomer, postoj, stanovisko“ sa v slovenčine viaže  s predložkou k – prístup k práci, prístup k problému. Bezpredložkové spojenie s genitívom sa používa v spojení s osobami pri vyjadrení privlastňovania (čí prístup?), napr. prístup politikov (k riešeniu situácie), prístup žiakov (k učeniu).


Otázka z 23. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prístup