Otázka:

S akým i sa píše názov BakulínyhoIBakulíniho ulica? Názov obce je správne Predné Halny alebo Predné Hálny?

Heslá:

Bakulínyho ulica, Predné Halny

Odpoveď:

 

V Slovenskom biografickom slovníku (1. zväzok, písm. a – d, 1986) aj v Biografickom lexikóne Slovenska (1. zväzok, písm. a – b, 2002) sa uvádza iba jeden Bakulíny, a to národnokultúrny pracovník Michal Miloslav Bakulíny  (1819 – 1892), ktorého priezvisko sa píše s y na konci (Bakulíny). Ulica pomenovaná podľa tejto osobnosti slovenských dejín má mať podobu Bakulínyho ulica. Na internete sa meno Michala Miloslava Bakulínyho uvádza v niektorých textoch aj v podobe Bakulíni s mäkkým i. Odporúčame Vám však pridržiavať sa podoby Bakulíny (teda aj Bakulínyho ulica), ktorá sa ako jediná uvádza v relevantných publikáciách.

            Názov bývalej obce, dnes mestskej časti Brezna, je Predné Halny s krátkym a.


Otázka z 12. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bakulínyho ulica