Otázka:

Sú slová rozobratý a rozobraný spisovné?

Heslá:

rozobraný, rozobratý

Odpoveď:

Slová rozobratý a rozobraný sú spisovné, ide o dvojtvar trpného príčastia od slovesa rozobrať (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozobraný