Otázka:

Ako sa skloňujú cudzie slová "banner" a "trailer"? Zaujíma ma najmä lokál.

Heslá:

baner, propeler, bojler, laser

Odpoveď:

Mužské neživotné podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -er, v ktorých sa samohláska e pri skloňovaní zachováva, sa skloňujú podľa vzoru dub, čiže v nominatíve a akuzatíve množného čísla majú príponu -y, napr. server – servery, propeler – propelery, laser – lasery, bojler – bojlery, tak i baner (pôvodne písané banner) – banery, trailer – trailery. V lokáli jednotného čísla však majú príponu -i podľa vzoru stroj: (na) serveri, propeleri, laseri, bojleri, baneri, traileri.

 


Otázka z 11. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu baner