Otázka:

V spojení so slovom vnútri mám v nasledujúcich vetách použiť predložku vo alebo z? To najcennejšie vychádza vždy z vnútra a Pravé bohatstvo sa skrýva vo vnútri.

Heslá:

zvnútra, znútra, z vnútra, vnútri

Odpoveď:

 Vo vetách To najcennejšie vychádza vždy z vnútra a Pravé bohatstvo sa skrýva vo vnútri možno použiť spojenie predložiek vo s podstatným menom vnútro, ak ide o význam slova vnútro „duševný život človeka, myseľ“. Správne by bolo aj použitie príslovky zvnútra (alebo znútra) vo význame „smerom z vnútornej strany, zdnu(ka)“ (namiesto predložkového spojenia z vnútra) – To najcennejšie vychádza vždy zvnútra (znútra) – a príslovky vnútri vo význame „vo vnútornom priestore, vo vnútornej časti, dnu“ (namiesto predložkového spojenia vo vnútri) – Pravé bohatstvo sa skrýva vnútri.


Otázka z 18. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zvnútra