Otázka:

Ako sa skloňuje meno Faà di Bruno?

Heslá:

Faá di Bruno

Odpoveď:

Krstné meno Faá je nesklonné, skloňuje sa len priezvisko: Faá di Bruno – od Faá di Bruna – Faá di Brunovi – (vidím) Faá di Bruna – o Faá di Brunovi – s Faá di Brunom.


Otázka z 11. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Faá di Bruno