Otázka:

Jedno "tlačidlo" na klávesnici je kláves, alebo klávesa?

Heslá:

kláves, klávesa

Odpoveď:

Správny výraz je kláves. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Pravidlá slovenského pravopisu, 2000.


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kláves