Otázka:

Zdravím, v akom spojení sa využíva sloveso napadnúť vo význame "prísť na um"?

Heslá:

napadnúť

Odpoveď:

Vo význame „prísť na um“ sa sloveso napadnúť používa s väzbou v datíve – Takže vám nikdy nenapadlo, že by ste si svoje otcovstvo mohli overiť?


Otázka z 02. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu napadnúť