Otázka:

Vypadáva pri skloňovaní slova vírus koncové -us? Aj v prípade tvorenia odvodených slov?

Heslá:

vírus, antivírus, antivírusový, bezvírusový, zavírusený, zavírusovaný, odvírusiť, odvírusenie, odvírusovať, odvírusovanie

Odpoveď:

Pri skloňovaní podstatného mena vírus (v pôvodnom význame „najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby” alebo v prenesenom význame „tajne uložený počítačový program narúšajúci informácie alebo počítačové systémy”) koncové -us nevypadáva – bez vírusu, s vírusom, vírusy, o vírusoch ap. Ani pri tvorení odvodených slov od základového slova vírus, napr. antivírus, antivírusový, bezvírusový, zavírusený, zavírusovaný, odvírusiť, odvírusenie, odvírusovať, odvírusovanie, sa základ slova nemení (neskracuje). Prídavné meno antivírusový i slovesá zavírusovať, odvírusovať nájdete aj v poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 08. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu vírus