Otázka:

Je správne "kino premiéra" alebo "kinopremiéra", t. j. dve slová alebo jedno slovo?

Heslá:

kinopremiéra, kinoklub, kinožurnál, kinoprojektor

Odpoveď:

Slovo kinopremiéra patrí medzi zložené slová s prvou časťou kino-, medzi ktoré patria napr. zloženiny kinosála, kinoklub, kinoprojektor, kinožurnál a iné.


Otázka z 08. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kinopremiéra