Otázka:

Ktorý tvar genitívu plurálu slova číslo je správny: čísel alebo čísiel?

Heslá:

čísel, čísiel, číslo

Odpoveď:

 

 

Správne sú obe podoby genitívu plurálu čísel aj čísiel, ide o dvojtvar. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde je pri jednotlivých podstatných menách uvedený aj genitív jednotného čísla a pri niektorých aj genitív plurálu.


Otázka z 07. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čísel