Otázka:

České slovo lanýž sa prekladá do slovenčiny ako hľuzovka. Čo však v prípade lanýžových praliniek, cukroviniek?

Heslá:

lanýž, truffe, truffle, Trűffel, krémová pralinka, hľuzovka

Odpoveď:

Výraznú a zároveň lahodnú chuť húb nevábneho vzhľadu rastúcich pod zemou oceňovali labužníci už v antickom Ríme. Cicero ich nazval „deti zeme“ a niektorí jeho súčasníci ich považovali za hľuznaté korene. Hľuzovitý tvar motivoval aj ich pomenovanie v mnohých európskych jazykoch: lat. tuber, tal. tartufo, špan. truffa, franc. truffe, angl. truffle, nem. Trűffel. Z hľuzovitého tvaru vychádza aj slovenské pomenovanie hľuzovka, kým etymológiu českého názvu lanýž dáva Václav Machek (Etymologický slovník jazyka českého, 1968, s. 320) do súvislosti s jeleňou zverou, ktorá si takisto rada pochutnala na hľuzovkách a vyhrabávala ich zo zeme, konkrétne so slovom laň.

Až neskôr sa podľa huby v tvare hrudky či hľuzy pomenovali aj cukrárenské výrobky, bonbóny v tvare hrudiek alebo ručne tvarovaných nepravidelných (v súčasnosti aj pravidelných) guliek väčšinou z čokolády a orieškov alebo mandlí, resp. plnené bonbóny – pralinky. Podobne ako v iných jazykoch, aj v češtine sa časom rozšíril význam pôvodného pomenovania huby hľuzovky aj na pomenovanie cukrovinky. V češtine k tomu zrejme prispela aj skutočnosť, že huby hľuzovky tu boli dlhší čas prakticky nedostupné a pôvodná motivácia slova lanýž sa zahmlila. Rozšíriť podobným spôsobom význam výrazu hľuzovka v slovenčine sa však nedá, slovo hľuzovka sa nehodí na pomenovanie cukrárenského výrobku. Slová ako truffe, truffle, Trűffel či lanýž preto odporúčame prekladať do slovenčiny opisom podľa kontextu buď ako názvy bonbónov a čokolád: čokoládová hrudka/guľka, krémový bonbón, bonbón s krémovou náplňou, krémová pralinka, pralinka/čokoláda s kakaovokrémovou náplňou, alebo ako pomenovanie polotovaru, materiálu (čokoládovokrémová/kakaovokrémová/krémová) náplň, čokoládový, kakaový krém. České prídavné meno lanýžový odporúčame prekladať ako plnený (čokoládovým krémom). Napríklad české spojenie lanýžové figurky odporúčame prekladať ako figúrky s čokoládovým krémom alebo plnené čokoládové figúrky, kávové lanýže ako bonbóny s krémovou kávovou náplňou alebo krémové bonbóny s kávovou príchuťou, francouzské čokoládové lanýže ako francúzske krémové čokoládové bonbóny lanýžová náplň ako náplň z čokoládového krému alebo krémová (čokoládová) náplň.


Otázka z 06. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lanýž