Otázka:

České slovo lanýž sa prekladá do slovenčiny ako hľuzovka. Čo však v prípade lanýžových praliniek, cukroviniek?

Heslá:

lanýž, truffe, truffle, Trűffel, krémová pralinka, hľuzovka

Odpoveď:

Výraznú a zároveň lahodnú chuť húb nevábneho vzhľadu rastúcich pod zemou oceňovali labužníci už v antickom Ríme. Cicero ich nazval „deti zeme“ a niektorí jeho súčasníci ich považovali za hľuznaté korene. Hľuzovitý tvar motivoval aj ich pomenovanie v mnohých európskych jazykoch: lat. tuber, tal. tartufo, špan. truffa, franc. truffe, angl. truffle, nem. Trűffel. Z hľuzovitého tvaru vychádza aj slovenské pomenovanie hľuzovka, kým etymológiu českého názvu lanýž dáva Václav Machek (Etymologický slovník jazyka českého, 1968, s. 320) do súvislosti s jeleňou zverou, ktorá si takisto rada pochutnala na hľuzovkách a vyhrabávala ich zo zeme, konkrétne so slovom laň.

Až neskôr sa podľa huby v tvare hrudky či hľuzy pomenovali aj cukrárenské výrobky, bonbóny v tvare hrudiek alebo ručne tvarovaných nepravidelných (v súčasnosti aj pravidelných) guliek väčšinou z čokolády a orieškov alebo mandlí, resp. plnené bonbóny – pralinky. Podobne ako v iných jazykoch, aj v češtine sa časom rozšíril význam pôvodného pomenovania huby hľuzovky aj na pomenovanie cukrovinky. V češtine k tomu zrejme prispela aj skutočnosť, že huby hľuzovky tu boli dlhší čas prakticky nedostupné a pôvodná motivácia slova lanýž sa zahmlila. Rozšíriť podobným spôsobom význam výrazu hľuzovka v slovenčine sa však nedá, slovo hľuzovka sa nehodí na pomenovanie cukrárenského výrobku. Slová ako truffe, truffle, Trűffelči lanýž preto odporúčameprekladať do slovenčiny opisom podľa kontextu buď ako názvy bonbónov a čokolád: čokoládová hrudka/guľka, krémový bonbón, bonbón s krémovou náplňou, krémová pralinka, pralinka/čokoláda s kakaovokrémovou náplňou, alebo ako pomenovanie polotovaru, materiálu (čokoládovokrémová/kakaovokrémová/krémová) náplň, čokoládový, kakaový krém.České prídavné meno lanýžový odporúčame prekladať ako plnený (čokoládovým krémom). Napríklad české spojenie lanýžové figurky odporúčame prekladať ako figúrky s čokoládovým krémom alebo plnené čokoládové figúrky, kávové lanýže ako bonbóny s krémovou kávovou náplňou alebo krémové bonbóny s kávovou príchuťou, francouzské čokoládové lanýže ako francúzske krémové čokoládové bonbóny lanýžová náplň ako náplň z čokoládového krému alebo krémová (čokoládová) náplň.


Otázka z 06. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lanýž